Bakım DanışmanlığıPERİYODİK BAKIM DANIŞMANLIĞI NE DEMEKTİR?

Periyodik Bakım Danışmanlığı;
Bakım işinin işveren tarafından yapıldığı durumlarda sistemin sorunsuz yürütülmesi için sunulan bir hizmettir.  

Bu kapsam içinde yapılacak işler kabaca şu şekildedir.
*Bakım işini yürüten personelin idaresi ve eğitimi.
*İlaçlama, gübreleme vb. dönemlerin zamanında hatırlatılması, hastalık vb. konularda işverenin önceden bilgilendirilmesi.
*Gerekli hallerde malzeme ihtiyacının tespiti ve danışmanlığı.
*Mevsim geçişlerinde, bitkiler için gerekli değişim vb. organize edilmesi ve alternatiflerinin sunulması.
*Yapılan tüm bu işleri işverene rapor halinde periyodik olarak yazılı bir şekilde sunulması.