AŞAĞI KAYDIR

Hibiscus Mutabilis

Hatmi Çalısı

Hibiscus Mutabilis

Dış Mekan Süs Bitkiler

Hibiscus Mutabilis

Liliceae (zambakgiller) familyasındaki bitkiler çoğunlukla çok yıllık otsu, az olarak çalımsı veya ağaç görünümündedir. Yumrulu, soğanlı, rizomlu, bazen tırmanıcı ya da sarılıcıdır. Bazı türlerin gövdeleri, yaprakları değişik görünüşte olup, çoğunlukla şeritsi, mızrak, yumurtamsı veya elipsi biçimdedir. Bazen nadir olarak kılıç, yuvarlak, yarı yuvarlak, yürek, boru ve diğer başka görünüşlerde olabilir.