AŞAĞI KAYDIR

Cotinus Coggygria

Bulut Ağacı , Duman çalısı

Cotinus Coggygria

Dış Mekan Süs Bitkiler

Cotinus Coggygria

Kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yayılış gösterirler. Yapraklar basit oval 3-13 cm uzunluğundadır. Çiçekleri duman bulutlarını andırır. Çiçekler Haziran Temmuz aylarında açar. Uzun süre budama ve bakım istemezler. Yavaş büyürler. Otopark, tampon bölge oluşturmada refüjlerde soliter ve gruplar halinde kullanıma uygundur.